Växjö Färg & Tapet AB

About the project

Det som Växjö Färg & Tapet först sökte var en professionell, kundspecifik, väldesignad logotyp hemsida marknadsföring. Deras nya logotyp var inarbetad under en lång tid och behövde behålla färg och känsla men samtidigt få en mer modern design och förena flera olika underkategorier i ett och samma varumärke. Den skulle bli tydlig i sitt utförande och kunna användas av alla. Deras nya logotyp är en viktig del av en grafisk profil och hjälper till att skapa en mer professionell och enhetlig bild av ett företag. Till följd av detta anlitade de även oss för hela marknadsföringsstrategin. Marknadsföringsplan togs fram genom workshops. Fasaden fick ett helt nytt utseende. Struktur i bolagets marknadsföring har nu genomförts i alla olika digitala medier och andra kanaler. www.vft.se Läs mer: Hemsida/Webshop Din pt i sociala medier
Category