Meliot

About the project

Meliot AB sökte en professionell, kundspecifik, väldesignad logotyp. Då företaget sysslar med artificial intelligens-utveckling ville de gärna ha med en anknytning till detta i logotypen. Deras nya logotyp har en modern design och är  tydlig i sitt utförande. Den har endast 2 färger vilket gör att den är enkel i alla olika sorters tryckbehov. Deras nya logotyp är en viktig del av en grafisk profil och hjälper till att skapa en mer professionell och enhetlig bild av ett företag.
Category